[Přeskočit navigaci]

SERVIS DENNĚ

08:00 - 16:30

+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz

www.radonindex.cz


úvodní » Protiradonová opatření


Protiradonová opatření

Řešením protiradonových opatření se zabývají tyto právní předpisy :

- Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění

  pozdějších předpisů

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

- Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně

- ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží, vydaná v roce 2006

  (tato norma nahradila ČSN 730601 z roku 1996)

- ČSN 730602 (2006) Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů

 

 

Mapa

Kontakty


Radon Index – Ing. Teplíková

Moravská 1228/19, 360 01
Karlovy Vary


+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz
www.radonindex.cz

 

Kontaktní formulář