[Přeskočit navigaci]

SERVIS DENNĚ

08:00 - 16:30

+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz

www.radonindex.cz


úvodní » Měření radonu » Měření radonu Toužim


Měření radonu Toužim

MĚŘENÍ RADONU V TOUŽIMI LEVNĚ A RYCHLE

Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním

607 427 831, 777 112 526

RADON NA POZEMCÍCH

Nejlepší cena kdekoliv 
v uvedených krajích.

Cena za měření pozemku 2100,- Kč


Nezávazná poptávka ZDARMA

   

Nejsme plátci DPH

 

 

RADON V BUDOVÁCH

Nejlepší cena kdekoliv 
v uvedených krajích.

Cena za měření budovy 2200,- Kč  
(1-3 měřící místa)

Nezávazná poptávka ZDARMA

   

Nejsme plátci DPH

 

   

Radon Index se věnuje radonovému průzkumu a měření radonu, které realizuje v Toužimi a jeho blízkém okolí. Průzkum a radonové měření provádíme v interiéru budov a na stavebních pozemcích. Naše firma se snaží být v poskytování služeb na trhu nejlevnější a nejrychlejší.

Pouze profesionální ochrana proti radonu zaručuje zdravý a bezpečný domov. Měření radonu navíc ukládá každému z nás zákon č.13/2002 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve kterém je uvedeno:

„Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu na pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu."

Proč radon měřit?

Radon je nutné měřit, protože je zdraví nebezpečný. Jedná se o radioaktivní plyn, který vzniká rozpadem radia a uranu. Částice, které se uvolňují při rozkladu, jsou největším rizikem, neboť mohou poškodit plíce. Při dlouhodobém vystavení vysoké úrovně radonu dochází ke zvýšení rizika vzniku rakoviny plic. Měření radonu se tedy provádí z toho důvodu, aby se zabránilo pronikání radioaktivních látek do budov a tím se snížilo riziko vzniku rakovinového onemocnění.

Kde je potřeba radon měřit?

Radon proniká do budov:

  • ze země různými otvory a prasklinami v konstrukcích staveb,
  • z vody, ze které se radon uvolňuje do ovzduší místností (např. při vaření, mytí, praní),
  • z nevhodného stavebního materiálu nerostného původu.

Průběh měření radonu

Měření radonu spočívá ve stanovení objemové aktivity radonu neboli koncentrace radonu ve vzduchu.

Měření radonu na stavebním pozemku

Měření radonu se musí povinně realizovat na každém stavebním pozemku před výstavbou. Toto měření je povinné, protože je součástí stavebního řízení. Koncentrace radonu se zjišťuje přímo na konkrétní parcele dle přesně stanoveného postupu. Samotné měření probíhá tak, že se do země na pozemku zatlučou tzv. odběrové tyče, do jejichž komor odeberou půdní vzduch. Ten je pak změřen v laboratoři. Kromě půdního vzduchu se odebírají také vzorky půdy za účelem plynupropustnosti.

Měření radonu v interiéru budov 

Radon se také měří v obytných místnostech, nejlépe v době běžného užívání. Minimální délka měření je jeden týden. Lepší je však provést měření roční. Měření spočívá v umístění detektorů do jednotlivých místností, které jsou v těsném kontaktu s podložím. Výsledkem tohoto měření jsou pak průměrné hodnoty koncentrace radonu.

Měření radonu ve stavebním materiálu

Zdrojem zvýšené koncetrace radonu mohou být také nevhodné stavební materiály. Radon vzniká uvnitř materiálu a procesem difúze prochází přes póry k povrchu. Radon ve stavebních materiálech se měří odebráním vzorků materiálu, který je rozdrcen na suť. Tato suť se pak měří a vyhodnocuje v laboratoři.

Měření radonu ve vodě

Radon se také rozpouští v podezmní vodě, která protéká skrz horniny obsahující uran a radium. Radon se tak dostává s vodou do budov, kde se uvolňuje do ovzduší. Měření radonu ve vodě je podobné jako u stavebních materiálů. Odeberou se patřičné vzorky vody a vyhodnotí se v laboratoři. 

Protiradonová opatření

Díky těmto způsobům měření radonu získáme přehled o objemové aktivitě radonu v určité lokalitě a o způsobu, jakým proniká do budov. Na základě výsledků se doporučí vhodná protiradonová opatření, která by eliminovala pronikání radonu. Dobrým základem je kvalitně provedená základová deska.

Mapa

Kontakty


Radon Index – Ing. Teplíková

Moravská 1228/19, 360 01
Karlovy Vary


+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz
www.radonindex.cz

 

Kontaktní formulář