[Přeskočit navigaci]

SERVIS DENNĚ

08:00 - 16:30

+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz

www.radonindex.cz


úvodní » Měření radonu » Měření radonu Rakovník


Měření radonu Rakovník

MĚŘENÍ RADONU V RAKOVNÍKU LEVNĚ A RYCHLE

Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním

607 427 831, 777 112 526

RADON NA POZEMCÍCH

Nejlepší cena kdekoliv 
v uvedených krajích.

Cena za měření pozemku 2100,- Kč


Nezávazná poptávka ZDARMA

   

Nejsme plátci DPH

 

 

RADON V BUDOVÁCH

Nejlepší cena kdekoliv 
v uvedených krajích.

Cena za měření budovy 2200,- Kč  
(1-3 měřící místa)

Nezávazná poptávka ZDARMA

   

Nejsme plátci DPH

 

   

Firma Radon Index se zaměřuje na radonovým průzkum a měření radonu. Služby spojené s měřením provádíme v interiéru nemovitostí a na stavebních parcelách. Radonový průzkum a měření radonu uskutečňujeme pro zákazníky v Rakovníku a jeho nejbližším okolí. Snažíme se být v tomto oboru nejlevnější a nerychlejší. Důkazem toho je řada spokojených zákazníků.

Pouze profesionální ochrana proti radonu zaručuje zdravý a bezpečný domov. Měření radonu navíc ukládá každému z nás zákon č.13/2002 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve kterém je uvedeno:

„Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu na pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu."

Proč se provádí měření radonu?

Radon je vzácný radioaktivní plyn, který díky svým fyzikálním vlastnostem snadno proniká do nemovitostí. Při pronikání do budov se radon podílí na radiační zátěži obyvatelstva a výrazně tak zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny plic. Radon je tedy nutné měřit, aby se zamezilo pronikání radonu do budov a tím se snížilo riziko vzniku onemocnění rakovinou plic.

Průběh měření radonu

Měřením radonu se stanoví radonový index a na základě tohoto indexu se navrhne vhodné protiradonové opatření.

Měření radonu se provádí:

  • na stavebních pozemcích,
  • ve vodě a stavebních materiálech,
  • v budovách.

Měření radonu na stavebních pozemcích 

Na stavebních parcelách se radon musí měřit vždy před každou výstavbou, je to totiž součástí každého stavebního řízení. Měření probíhá na konkrétní parcele. Do země jsou zatlučeny odběrové tyče do hloubky cca 0,8 až 1 metr. Odběrové tyče mají komory, které odeberou půdní vzduch v zemi. Tento vzduch je pak změřen v laboratoři. Zároveň se kromě půdního vzduchu odebírají také vzorky půdy za účelem plynupropustnosti. 

Měření radonu ve vodě

Podzemní voda může obsahovat určité množství radonu, neboť tato voda protéká přes horniny obsahující uran a radium. Voda obsahující radon se pak dostává do budov a radon se uvolňuje do ovzduší. Měření spočívá v tom, že se odeberou vzorky určitého množství vody a ty se pak vyhodnotí v laboratoři.  

Měření radonu ve stavebních materiálech

Radon může být přítomný také ve stavebních materiálech nerostného původu. Přítomnost radioaktivních látek vede k ozáření osob ve stavbách. Měření se uskutečňuje v laboratoři, ve které se otestují odebrané vzorky materiálu. 

Měření radonu v budovách

Do rodinných domů, bytů a dalších objektů se může radon dostat z podloží. Zjištění hodnot radonu v budovách je však obtížnější, neboť obsah radonu výrazně kolísá během dne, noci a topné sezóny. Z tohoto důvodu se měření musí provádět alespoň jeden týden a více. Výsledkem je pak zjištění průměrných hodnot objemové aktivity radonu. 

Po uskutečnění měření se získají hodnoty, které prozradí, v jakém množství se radon na konkrétním místě vyskytuje. Na základě naměřených hodnot se zvolí nejvhodnější způsob, kterým lze nejúčinněji zamezit pronikání radonu do objektu.

Mapa

Kontakty


Radon Index – Ing. Teplíková

Moravská 1228/19, 360 01
Karlovy Vary


+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz
www.radonindex.cz

 

Kontaktní formulář