[Přeskočit navigaci]

SERVIS DENNĚ

08:00 - 16:30

+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz

www.radonindex.cz


úvodní » Měření radonu » Měření radonu Praha


Měření radonu Praha

MĚŘENÍ RADONU V PRAZE LEVNĚ A RYCHLE

Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním

607 427 831, 777 112 526

RADON NA POZEMCÍCH

Nejlepší cena kdekoliv 
v uvedených krajích.

Cena za měření pozemku 2100,- Kč


Nezávazná poptávka ZDARMA

   

Nejsme plátci DPH

 

 

RADON V BUDOVÁCH

Nejlepší cena kdekoliv 
v uvedených krajích.

Cena za měření budovy 2200,- Kč  
(1-3 měřící místa)

Nezávazná poptávka ZDARMA

   

Nejsme plátci DPH

 

   

Firma Radon Index se zaměřuje na radonový průzkum a měření radonu uvnitř budov a na stavebních pozemcích.

Průzkum a měření provádíme v Praze a nejbližším okolí. Snažíme být v tomto oboru nejrychlejší nejlevnější. Důkazem toho je velké množství spokojených zákazníků.

Pouze kvalitně provedená ochrana proti radonu zaručuje zdravý a bezpečný domov. Měření radonu navíc ukládá každému z nás zákon č.13/2002 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve kterém je uvedeno:

„Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu na pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu."

Škodlivost radonu

Radon je radioaktivním plynem, který je zdraví škodlivý. Postupně se přeměňuje na další radioaktivní prvky, které se při delší expozici usazují v dýchacích cestách a ozařují je. Mnohdy jsou koncentrace radonu v budovách takové, jako rentgenový snímek plic každý den.

Jak probíhá měření radonu?

Na základě měření radonu se zjistí množství koncetrace radonu. Měření se provádí na stavebních pozemcích, uvnitř budov, ve stavebních materiálech a ve vodě. Cílem je určit množství pronikajícího radonu v dané oblasti či materiálech.

Měření radonu na stavebních pozemcích 

Každý stavební pozemek musí před výstavbou projít radonovým měření, jedná se totiž o povinnou část každého stavebního řízení. Při měření se odebere půdní vzduch pomocí odběrových tyčí, které jsou zatlučeny do země do hloubky cca 0,8 až 1 m. Tento půdní vzduch je přenesen do komor tyče, který se následně měří v laboratoři. Kromě toho se také odebírají vzorky půdy z vrtaných sond za účelem propustnosti radioaktivního plynu.

Měření radonu ve vodě a stavebních materiálech

Stavební materiály nebo podzemní voda mohou obsahovat určité množství radonu. Je to způsobeno tím, že podzemní voda protéká skrze horniny obsahující uran a radium, ze kterých vzniká tento radioaktivní plyn. U stavebních materiálů je tomu tak, že jsou vyrobené z materiálů obsahují uran (např. materiály vyrobené z písku, štěrku, škváry atd.). Stavební materiály a voda jsou měřeny tak, že se odeberou vzorky v určitém množství a objemu a ty se pak posílají do laberatoře k jejich vyhodnocení. 

Měření obsahu radonu v ovzduší budovy 

Měření radonu v budovách se provádí pouze v uzavřených a stavebně dohotovených objektech. Vzhledem k tomu, že je objemová aktivita radonu v budovách velice proměnlivá (zejména během dne i noci, případně v topné sezóně), doporučuje se dům posuzovat podle dlouhodobého měření. Při měření radonu v objektu se umísťují  detektory do všech obytných prostor, které jsou v kontaktu s podlažím. Do místností v patře se instalují detektory z jedné třetiny.

Protiradonová opatření

Po zjištění, v jakém množství se radon uvolňuje, se stanoví taková protiradonová opatření, která by zamezila pronikání radonu do budov a objektů. 

Mapa

Kontakty


Radon Index – Ing. Teplíková

Moravská 1228/19, 360 01
Karlovy Vary


+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz
www.radonindex.cz

 

Kontaktní formulář