[Přeskočit navigaci]

SERVIS DENNĚ

08:00 - 16:30

+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz

www.radonindex.cz


úvodní » Měření radonu » Měření radonu Plzeň


Měření radonu Plzeň

MĚŘENÍ RADONU V PLZNI LEVNĚ A RYCHLE

Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním

607 427 831, 777 112 526

RADON NA POZEMCÍCH

Nejlepší cena kdekoliv 
v uvedených krajích.

Cena za měření pozemku 2100,- KčNezávazná poptávka ZDARMA

   

Nejsme plátci DPH

 

 

RADON V BUDOVÁCH

Nejlepší cena kdekoliv 
v uvedených krajích.

Cena za měření budovy 2200,- Kč  
(1-3 měřící místa)

Nezávazná poptávka ZDARMA

   

Nejsme plátci DPH

 

   

Radon Index provádí radonový průzkum a měření radonu na stavebních parcelách a v budovách v Plzni a jejím nejbližším okolí. Snažíme se být ve svém oboru nejrychlejší a nejlevnější. Důkazem toho je množství spokojených zákazníků.

Pouze profesionální ochrana proti radonu zaručuje zdravý a bezpečný domov. Měření radonu navíc ukládá každému z nás zákon č.13/2002 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve kterém je uvedeno:

„Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu na pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu."

Proč měřit radon?

Radon je nutné pravidelně měřit, neboť se jedná o radioaktivní plyn, který je zdraví nebezpečný. Při dlouhodobém vystavení vysoké úrovně radonu dochází poškození plicní tkáně, což může vést až k rakovině plic. Radonové měření se tedy provádí, aby se zabránilo pronikání tohoto radioaktivního plynu do budov a tím se snížilo riziko vzniku rakovinového onemocnění.

Jak se měří radon?

Měření radonu spočívá ve stanovení objemové aktivity radonu neboli koncentrace radonu ve vzduchu. Měření radonu se provádí nejčastěji na pozemcích, v budovách, stavebních materiálech či vodě.

Měření radonu na stavebním pozemku

Stavební pozemek ještě před výstavbou musí projít radonovým měřením. To znamená, že se musí zjistit na každé parcele koncentrace radonu a jeho propustnost. Tato koncentrace se zjišťuje odebráním půdního vzduchu ze země pozemku. Doba měření na pozemku trvá zhruba 1 hodinu. Další den se měří vzorky v laboratoři, které se vyhodnotí. 

Měření radonu v interiéru budov 

Množství radonu obsaženého ve vzduchu se měří také v obytných místnostech budov. Minimální délka tohoto měření je jeden týden, doporučuje se ale provádět delší měření (např. roční měření). Měření se provádí pomocí detektorů, které se umístí do místností. Výsledkem měření jsou průměrné hodnoty koncentrace radonu. 

Měření radonu ve stavebním materiálu a vodě

Zdrojem zvýšené koncetrace radonu mohou být stavební materiály nebo podzemní voda. U stavebního materiálu vzniká radon uvnitř materiálu a procesem difúze prochází přes póry k povrchu. Do vody se radon dostává skrze horniny v zemi, které obsahují radium a uran. Měření spočívá v odebrání vzorků ze stavebního materiálu a vody, které se vyhodnotí v laboratořích. 

Protiradonová opatření

Díky těmto způsobům měření se získá přehled o objemové aktivitě radonu v určité lokalitě a o způsobu, jakým proniká do budov. Na základě výsledků se doporučí vhodná protiradonová opatření, která eliminují pronikání radonu do budov. Dobrým základem je kvalitně provedená základová deska.

Mapa

Kontakty


Radon Index – Ing. Teplíková

Moravská 1228/19, 360 01
Karlovy Vary


+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz
www.radonindex.cz

 

Kontaktní formulář