[Přeskočit navigaci]

SERVIS DENNĚ

08:00 - 16:30

+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz

www.radonindex.cz


úvodní » Měření radonu » Měření radonu Most


Měření radonu Most

MĚŘENÍ RADONU V MOSTĚ LEVNĚ A RYCHLE

Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním

607 427 831, 777 112 526

RADON NA POZEMCÍCH

Nejlepší cena kdekoliv 
v uvedených krajích.

Cena za měření pozemku 2100,- Kč


Nezávazná poptávka ZDARMA

   

Nejsme plátci DPH

 

 

RADON V BUDOVÁCH

Nejlepší cena kdekoliv 
v uvedených krajích.

Cena za měření budovy 2200,- Kč  
(1-3 měřící místa)

Nezávazná poptávka ZDARMA

   

Nejsme plátci DPH

 

   

Naše firma se zabývá radonovým průzkumem a měřením radonu v Mostě a jeho nejbližším okolí. Měření se uskutečňuje v budovách a na stavebních pozemcích. Snažíme se být ve svém oboru nejrychlejší a nejlevnější. Důkazem toho je velké množství spokojených zákazníků.

Pouze profesionální ochrana proti radonu zaručuje zdravý a bezpečný domov. Měření radonu navíc ukládá každému z nás zákon č.13/2002 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve kterém je uvedeno:

„Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu na pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu."

Proč měřit radon?

Radon je radioaktivní plyn, který vzniká rozpadem uranu a radia a je zdraví nebezpečný. Při dlouhodobém vystavení vysokého množství radonu může dojít k poškození plic a to může vést až ke vzniku rakoviny. Měření radonu je tedy nutností, aby se koncentrace tohoto plynu eliminovala a tím se snížilo riziko vzniku rakovinového onemocnění.

Jak probíhá radonové měření?

Měření radonu spočívá ve stanovení objemové aktivity radonu neboli koncentrace radonu ve vzduchu. Radonové měření se provádí zejména:

  • na stavebních pozemcích,
  • v budovách,
  • u stavebního materiálu,
  • ve vodě.

Měření radonu na stavebním pozemku

Na stavebních pozemcích se měření radonu musí provádět před každou výstavbou povinně, jelikož je součástí stavebního řízení. Měření se provádí přímo na konkrétním pozemku, na kterém se zabudují do země tzv. odběrové tyče do hloubky cca 0,8 až 1 metr. Tyto tyče mají komory, kterými se odebere půdní vzduch. Ten je poté změřen a vyhodnocen v laboratoři. 

Měření radonu v interiéru budov 

Radon se také měří v obytných místnostech v budovách, nejlépe v době běžného užívání. Minimální délka měření je jeden týden, doporučuje se však provádět spíše dlouhodobější měření. Radon se měří pomocí detektorů, které jsou umístěné do jednotlivých místností. Výsledkem tohoto měření jsou pak průměrné hodnoty koncentrace radonu.

Měření radonu ve stavebním materiálu

Stavební materiály mohou být také zdrojem zvýšené koncetrace radonu. Radon se měří ve stavebních materiálech odebráním vzorků, který se rozdrtí a poté vyhodnocuje v laboratoři.

Měření radonu ve vodě

Radon se dokáže rozpustit v podezmní vodě, která protéká skrz horniny obsahující uran a radium. Radon se pak dostává s vodou do budov, ve kterých se uvolňuje do ovzduší. Při měření se odebere určité množství vody,která je pak vyhodnocena v laboratoři.

Protiradonová opatření

Díky těmto způsobům měření radonu získáme přehled o objemové aktivitě radonu v určité lokalitě a o způsobu, jakým proniká do budov. Na základě výsledků se doporučí vhodná protiradonová opatření, která by eliminovala pronikání radonu. Dobrým základem je kvalitně provedená základová deska.

Mapa

Kontakty


Radon Index – Ing. Teplíková

Moravská 1228/19, 360 01
Karlovy Vary


+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz
www.radonindex.cz

 

Kontaktní formulář