[Přeskočit navigaci]

SERVIS DENNĚ

08:00 - 16:30

+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz

www.radonindex.cz


úvodní » Měření radonu » Měření radonu Chomutov


Měření radonu Chomutov

MĚŘENÍ RADONU V CHOMUTOVĚ LEVNĚ A RYCHLE

Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním

607 427 831, 777 112 526

RADON NA POZEMCÍCH

Nejlepší cena kdekoliv 
v uvedených krajích.

Cena za měření pozemku 2100,- Kč


Nezávazná poptávka ZDARMA

   

Nejsme plátci DPH

 

 

RADON V BUDOVÁCH

Nejlepší cena kdekoliv 
v uvedených krajích.

Cena za měření budovy 2200,- Kč  
(1-3 měřící místa)

Nezávazná poptávka ZDARMA

   

Nesjme plátci DPH

 

   

Naše firma realizuje radonový průzkum a měření radonu v Chomutově a jeho okolí. Radonové měření se provádí v interiéru budov a na stavebních pozemcích. Naše firma se snaží být v tomto oboru nejrychlejší a nejlevnější.

Pouze profesionální ochrana proti radonu zaručuje zdravý a bezpečný domov. Měření radonu navíc ukládá každému z nás zákon č.13/2002 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve kterém je uvedeno:

„Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu na pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu."

Proč měřit radon?

Radon je potřeba pravidelně měřit, neboť se jedná o radioaktivní plyn, který je zdraví nebezpečný. Při dlouhodobém vystavení vysoké úrovně radonu může vést až k rakovině plic. Měření se tedy provádí z důvodu zabránění pronikání tohoto radioaktivního plynu do budov. Tím se sníží riziko vzniku rakovinového onemocnění.

Jak se měří radon?

Měření radonu spočívá ve stanovení objemové aktivity radonu neboli koncentrace radonu ve vzduchu. Měření radonu se provádí nejčastěji na pozemcích, v budovách, stavebních materiálech či vodě.

Měření radonu na stavebním pozemku

Stavební pozemek ještě před výstavbou musí projít radonovým měřením. To znamená, že se musí zjistit na každé parcele koncentrace radonu a jeho propustnost. Tato koncentrace se zjišťuje odebráním půdního vzduchu ze země pozemku, který je změřen a vyhodnocen v příslušné laboratoři. Půdní vzduch se odebírá pomocí odběrových tyčí, které jsou zatlučeny do hloubky 0,8 až 1 metr.

Měření radonu v interiéru budov 

Množství radonu obsaženého ve vzduchu se měří také v obytných místnostech objektů. Měření se provádí pomocí detektorů alespoň jeden týden, lepší je však měření provádět delší dobu (např. ročně). Výsledkem jsou poté průměrné hodnoty koncentrace radonu. 

Měření radonu ve stavebním materiálu a vodě

Zdrojem zvýšené koncetrace radonu mohou být stavební materiály nebo podzemní voda. U stavebního materiálu vzniká radon uvnitř materiálu a procesem difúze prochází přes póry k povrchu. Do vody se radon dostává skrze horniny v zemi obsahující radium a uran. Měření spočívá v odebrání vzorků ze stavebního materiálu a vody, které se změří v laboratoři. 

Protiradonová opatření

Díky těmto způsobům měření radonu získáme přehled o objemové aktivitě radonu v určité lokalitě a o způsobu, jakým proniká do budov. Na základě výsledků se doporučí vhodná protiradonová opatření, která by eliminovala pronikání radonu. Dobrým základem je kvalitně provedená základová deska.

Mapa

Kontakty


Radon Index – Ing. Teplíková

Moravská 1228/19, 360 01
Karlovy Vary


+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz
www.radonindex.cz

 

Kontaktní formulář