[Přeskočit navigaci]

SERVIS DENNĚ

08:00 - 16:30

+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz

www.radonindex.cz


úvodní » Měření radonu » Měření radonu Chodová Planá


Měření radonu Chodová Planá

MĚŘENÍ RADONU V CHODOVÉ PLANÉ LEVNĚ A RYCHLE

Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním

607 427 831, 777 112 526

RADON NA POZEMCÍCH

Nejlepší cena kdekoliv 
v uvedených krajích.

Cena za měření pozemku 2100,- Kč


Nezávazná poptávka ZDARMA

   

Nejsme plátci DPH

 

 

RADON V BUDOVÁCH

Nejlepší cena kdekoliv 
v uvedených krajích.

Cena za měření budovy 2200,- Kč  
(1-3 měřící místa)

Nezávazná poptávka ZDARMA

   

Nejsme plátci DPH

 

   

Pro naše zákazníky poskytujeme služby jako radonový průzkum a měření radonu v oblasti Chodové Plané a jejím nejbližším okolí. Radonový průzkum a následné měření se provádí u stavebních parcelách a v interiéru budov. Naším hlavním cílem je být v tomto oboru nejlevnější a nejrychlejší. Důkazem toho je řada našich spokojených zákazníků.

Pouze profesionální ochrana proti radonu zaručuje zdravý a bezpečný domov. Měření radonu navíc ukládá každému z nás zákon č.13/2002 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve kterém je uvedeno:

„Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu na pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu."

Škodlivost radonu

Radon je plyn vznikající postupnou přeměnou uranu, který je přítomen ve všech horninách, stavebních materiálech a ve vodě. Škodlivost radonu spočívá v tom, že se přeměňuje na dceřinné produkty, které jsou přítomné v ovzduší nabalené na prachových částicích. Tyto částice se pak zachycují v plicní tkáni a ozařují ji. Po delší době může dojít ke vzniku rakoviny plic.

Měření radonu

Měření radonu se provádí:

  • na stavebním pozemku – je součástí stavebního řízení, je tedy nutné před výstavbou či přístavbou nechat si stanovit radonový index, tento index se zjišťuje přímo na konkrétní parcele dle přesně stanoveného postupu,
  • ve vodě - radioaktivní voda je voda kontaminovaná radioaktivními prvky, tato voda se pak dostává přes kohoutky do budov, kde se uvolňuje do ovzduší a ozařuje osoby žijící v domě, měření obsahu radonu ve vodě se provádí v laboratořích vyhodnocováním odebraných vzorků, 
  • ve stavebních materiálech - stavební materiály vyrobené z písku, štěrku, škváry, cihlářské hlíny a dalších materiálů obsahují vždy určité množství uranu a radia, ze kterých vzniká radon, obsah radonu u stavebních materiálů se musí hlídat, a tak se provádí měření, které spočívá v odebrání vzorků, ty se pak rozdrtí na suť a vyhodnocují v laboratoři,
  • v budovách – nejvýznamnějším zdrojem radonu v budovách je podloží, na kterém je objekt postaven, v půdním vzduchu je obsažen radon, který stoupá nahoru do budovy. Radon se v budovách měří pomocí detektorů, které jsou v interiéru umístěné alespoň na jeden týden, na základě měření se vyhodnotí výsledky a poté se zvolí vhodná opatření, která budovu ochrání před pronikáním radonu.

Výsledky měření

Měřením radonu se zjišťuje objemová koncentrace radonu. Na základě naměřených hodnot se pak zvolí vhodné protiradonové opatření. Dobrým základem je protiradonová základová deska, která jako jediná dokáže na 100% ochránit. 

Mapa

Kontakty


Radon Index – Ing. Teplíková

Moravská 1228/19, 360 01
Karlovy Vary


+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz
www.radonindex.cz

 

Kontaktní formulář