[Přeskočit navigaci]

SERVIS DENNĚ

08:00 - 16:30

+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz

www.radonindex.cz


úvodní » Měření radonu


Měření radonu

Co je to radon?

Radon je přírodní plyn vznikající postupnou přeměnou uranu. Postupně se uvolňuje z hornin a stává se součástí půdního vzduchu. Dále se dostává z povrchu země do atmosféry a vstupuje do objektů na povrchu.

Proč se Radonem vůbec zabývat?

Radonem je potřeba se zabývat, neboť je radioaktivní. To znamená, že se postupně přeměňuje na další radioaktivní prvky, které se při delší expozici usazují v dýchacích cestách a ozařují je. V některých budovách jsou koncentrace radonu takové, jako rentgenový snímek plic každý den. Koncentrace radonu se udává v jednotkách Bq/m3. Tato hodnota udává počet radioaktivních přeměn radonu v jednom metru kubickém vzduchu.

Česká republika s průměrnou hodnotou 118 Bq/m3 v bytech patří podle Státního ústavu radiační ochrany k zemím s nejvyšší koncentrací radonu na světě. Tento ústav dále uvádí, že zhruba 2-3 % bytů má hodnotu vyšší než 400 Bq/m3. 

Ve stávajících budovách by hodnota aktivity radonu neměla přesáhnout 400 Bq/m3 a u novostaveb 200 Bq/m3.

Jak probíhá měření radonu?

Měření radonu spočívá ve stanovení objemové aktivity radonu. V praxi se můžete setkat s těmito požadavky na měření:

  • zjistit radonové riziko stavebního pozemku – povinné měření před výstavbou nového objektu, součást stavebního řízení,
  • změřit obsah radonu a přírodních radionuklidů ve vodě a ve stavebních materiálech – odeberou se vzorky k následnému vyhodnocení v laboratoři,
  • změřit obsah radonu v ovzduší budovy – toto je určeno především pro přízemní byty v novostavbách nebo u stávajících nemovitostech v místech, kde je podezření na zvýšenou koncentraci radonu,
  • provést podrobnou analýzu zdrojů a šíření radonu v budově – pokud je v budově zjištěna zvýšená koncentrace radonu, provádí se podrobnější šetření, spočívající v měření ročních a týdenních průměrných hodnot koncentrace radonu v objektu, těsnosti základové konstrukce, detekce způsobu pronikání radonu do budovy apod.

Cílem výše uvedených způsobů měření radonu je získat přehled o koncentraci radioaktivních přeměn radonu v určité lokalitě a o způsobu, kterými proniká do konkrétního objektu. Po důkladném šetření lze získat podklady pro návrh rozumného protiradonového opatření.

Zvýšené koncentrace radonu jsou zdraví škodlivé. Proto je vhodné učinit maximum pro ochranu svého zdraví i zdraví svých blízkých, a předejít tak možnosti jeho poškození z pobytu v závadném prostoru.

Problematiku radonu podrobně upravuje Zákon č. 18/1997 Sb., Atomový zákon v platném znění, prováděcí vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ČSN 73 0601, Stavební zákon a Správní řád.

Všechna uvedená měření radonu mohou provádět podle Atomového zákona pouze firmy, které mají platné povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Víte, jak vysokou aktivitu má Vaše nynější nebo budoucí nemovitost? Pokud ne, obraťte se na nás. Nabízíme nejrychlejší měření radonu v Praze, Karlovarském, Plzeňském, Ústeckém a Středočeském kraji.

Měření radonu Luby u Chebu

MĚŘENÍ RADONU V LUBECH U CHEBU LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA...

Více informací

Měření radonu Aš

MĚŘENÍ RADONU V AŠI LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA  ...

Více informací

Měření radonu Mariánské Lázně

MĚŘENÍ RADONU V MARINÁSKÝCH LÁZNÍCH LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA...

Více informací

Měření radonu Stříbro

 MĚŘENÍ RADONU VE STŘÍBŘE LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA...

Více informací

Měření radonu Ostrov

MĚŘENÍ RADONU V OSTROVĚ LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA  ...

Více informací

Měření radonu Klášterec nad Ohří

MĚŘENÍ RADONU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA...

Více informací

Měření radonu Kadaň

MĚŘENÍ RADONU V KADANI LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA  ...

Více informací

Měření radonu Františkovy Lázně

MĚŘENÍ RADONU VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA...

Více informací

Měření radonu Lázně Kynžvart

MĚŘENÍ RADONU V LÁZNÍCH KYNŽVART LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA...

Více informací

Měření radonu Planá

MĚŘENÍ RADONU V PLANÉ LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA  ...

Více informací

Měření radonu Chodová Planá

MĚŘENÍ RADONU V CHODOVÉ PLANÉ LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA...

Více informací

Měření radonu Toužim

MĚŘENÍ RADONU V TOUŽIMI LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA  ...

Více informací

Měření radonu Žlutice

MĚŘENÍ RADONU V ŽLUTICÍCH LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA...

Více informací

Měření radonu Podbořany

MĚŘENÍ RADONU V PODBOŘANECH LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA...

Více informací

Měření radonu Žatec

MĚŘENÍ RADONU V ŽATCI LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA  ...

Více informací

Měření radonu Cheb

MĚŘENÍ RADONU V CHEBU LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA  ...

Více informací

Měření radonu Sokolov

MĚŘENÍ RADONU V SOKOLOVĚ LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA  ...

Více informací

Měření radonu Chomutov

MĚŘENÍ RADONU V CHOMUTOVĚ LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA...

Více informací

Měření radonu Most

MĚŘENÍ RADONU V MOSTĚ LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA  ...

Více informací

Měření radonu Rakovník

MĚŘENÍ RADONU V RAKOVNÍKU LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA...

Více informací

Měření radonu Rokycany

MĚŘENÍ RADONU V ROKYCANECH LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA...

Více informací

Měření radonu Plzeň

MĚŘENÍ RADONU V PLZNI LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA  ...

Více informací

Měření radonu Kladno

MĚŘENÍ RADONU V KLADNĚ LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA  ...

Více informací

Měření radonu Beroun

MĚŘENÍ RADONU V BEROUNĚ LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA  ...

Více informací

Měření radonu Praha

MĚŘENÍ RADONU V PRAZE LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA  ...

Více informací

Měření radonu Praha - západ

MĚŘENÍ RADONU V OKRESE PRAHA - ZÁPAD LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA...

Více informací

Měření radonu Příbram

MĚŘENÍ RADONU V PŘÍBRAMI LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA  ...

Více informací

Měření radonu Tachov

MĚŘENÍ RADONU V TACHOVĚ LEVNĚ A RYCHLE Objednejte se jednoduše pomocí objednávky, nebo zavoláním 607 427 831, 777 112 526 RADON NA POZEMCÍCH Nejlepší cena kdekoliv v uvedených krajích. Cena za měření pozemku 2100,- Kč Nezávazná poptávka ZDARMA  ...

Více informací

Mapa

Kontakty


Radon Index – Ing. Teplíková

Moravská 1228/19, 360 01
Karlovy Vary


+420 607 427 831

 

mereni@radonindex.cz
www.radonindex.cz

 

Kontaktní formulář